b2

Lojistik - Nakliye ve Dağıtım Stratejisi

Dağıtım şebekelerinin optimizasyonu ve taşımacılardan maksimum verim alma, kendi operasyonlarının maliyet verimliliğini artırmak için çalışan şirketler için daha önemli hale gelmektedir. Taşıma ve Dağıtım içinde bizim hizmetlerimize ağ tasarımı ve modelleme dahil, tedarik zinciri stratejisi projeleri, kullanabileceğiniz bir takım teknikler üzerinde dizayn edilmektedir. Nakliye ve dağıtım geliştirme hizmeti ilgili işlemlerimiz;

  • Optimizasyon - Rotalama - Ters Lojistik
  • KPI'lar ve Kıyaslama - Veri Toplama ve Ölçüm
  • Ulaştırma Modelleri Analizi

Müşterilerimizin özel servis seviyesi gereksinimleri nelerdir? Bir temel düzeyde, dikkate alınması gereken kaç farklı ulaşım modeli vardır? Zaman zaman ürünler göreceli yüksek maliyetler ile, hava ile taşınmaktadır (kapasite kullanım oranının düşük olması). Biz bu gibi eylemleri gerçekten gerekli olup olmadığını analiz etmek ve daha iyi bir planlama ve ağ modelleme yoluyla daha düşük maliyetli taşıma yöntemleri sunabilmekteyiz.