b2

Üretim Ve Pazar Danışmanlığı

Üretim, esas olarak belirli girdilerin mal veya hizmetler şeklinde istenilen çıktılara dönüştürülmesi işlemidir. Bu nedenle bir üretim fonksiyonu sadece imalat proseslerine değil, inşaat ve nakliye işlemleri, sağlık ve hatta büro hizmetleri gibi diğer faaliyetlere de uygulanır.

Bu dönüştürme işlemi, istenen miktar ve kalitede elde edilen çıktıyı, istenen tarihte ve minimum maliyette teslim etme açısından üretim müdürünün karar vermesini gerektirir. Danışmanın görevi ise, bu hedefe ulaşmak için, en iyi yolların saptanmasında gerekli olduğu zaman yönetime bilgi vermektir. Görevlerini yerine getirirken üretim yönetimi danışmanı, çoğu olaylarda çalışmasının meyvalarını somut olarak ölçebilir ve değerlendirebilir. Bu açıdan, diğer alanlarda görev yapan örneğin genel veya personel yönetiminde danışmanlık daha şanslı bir konumdadır. Üretim yönetimi danışmanı;

  • Ürün veya ürünler,
  • Çalışma metotları ve organizasyonu
  • İnsan; faktörlerini gözönüne alarak sistematik bir yolla yerine getirebilir.