b2

Otel Motel İşletmeciliği

 • Stratejik Planlama,
 • Tedarik Zinciri Modelleme ve Tasarım,
 • Envanter Yönetimi ve Taşımacılık,
 • Dağıtım Stratejisi bölümlerini kapsamaktadır.

Turizm sektör işletmelerinin çalışma faaliyetlerini azami verimlilikte sürdürebilmesi, faaliyet özelliklerine uygun alt yapılarının oluşturulması ve faaliyetlerini oluşturulan kontrol sistemleriyle desteklenmelerine bağlıdır.

Bu nedenle, işletme faaliyetlerinin; idari, mali ve operasyonel düzeyde, denetim altına alınması, önem kazanmaktadır.

Şirketimizce, Denetim Danışmanlığı hizmeti verilirken; denetim unsurlarında, aşağıdaki önceliklere önem verilecektir.

İdari Denetim
 • İşletme İdari yapısı (Organigram)
 • Görev, yetki ve sorumluluklar
 • Çalışma ilkeleri
Mali Denetim
 • Yürürlükteki yasalara (V.usul, G.V. İş, Sigorta vb.) uygun belgelendirme ve kayıt uygulamaları
 • Düzenlenmiş bütçe hedeflerine uygunluk,
 • Raporlama ve Sonuçları
Operasyonel Denetim
 • Üniteler - hizmet üretim uygulamaları ve verimliliği
 • Üniteler - işbirliği, iş akımı ve iletişim koordinasyonları
 • Üniteler - iç kontrol unsurları
Hizmet Alanları
 • Turizm
 • Otel
 • Restaurant ve Bar
 • Spor ve Sosyal Tesisler
 • Catering
Operasyonel Denetim
 • Resort otelleri
 • Wellness otelleri
 • Şehir otelleri
 • Dağ otelleri
 • Butik oteller
 • Havaalanı otelleri
 • Toplantı ve kongre otelleri
 • Apart oteller
 • Endüstriyel catering hizmetleri ve ürün geliştirme
 • Konferans ve kongre merkezleri
 • Temalı Restaurant /Barlar