b2

Personel Yönetiminde Danışmanlık

Personel yönetimi danışmanı, organizasyonun insan cephesi ile ilgilenir. Bu alanda danışmanlığın geleneksel kapsamı daha çok personel yönetimi, iş değerlemesi ve ücret üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak son yıllarda alanını, insan kaynaklarındaki gelişmenin ana cephesi ve organizasyonları analiz etmede, davranışsal bilimlerin, tekniklerinin ve araçlarının gösterimini kapsayacak şekilde daha etkin çalışma grupları geliştirme, bireysel grup ve organizasyonel amaçları uyum içinde birleştirme yönünde genişletmiştir. Birçok hususta personel yönetimi danışmanının organizasyonlara yeni bilgiler getirmesi ve buna bağlı olarak bir kaynak danışmanı gibi hareket etmesi beklenir.

PERSONEL POLİTİKALARI ve DANIŞMAN DENETİMİ

Personel yönetimi danışmanının görevinin ilk aşamasında, genellikle işe alma, eğitim, promosyon ve transfer, ücret artırşı, çalışan yönetim ilişkileri v. s. gibi personel fonksiyonunun temel elemanları ile ilgili organizasyon politikaları anlatılacaktır. Danışman ilk önce mevcut personel politikaları ve prosedürlerini; inceleme, analiz etme, sistematik ve derinlemesine yapılmış denetimlerden elde edilen fiili sonuçlarla mukayese etme yolu ile değerlendirmeye çalışacaktır.

Gerekli zor verileri ortaya çıkarmak için bir araştırma tasarımı hazırlamaya başlamadan önce danışman, muhtemelen ileri sürülen politikaların çoğunlukla iyi niyetlerden oluştuğunu düşünebilecektir. Bir personel politikası isminin hakkını verebilmek için birçok kriterle dolu olmalıdır.

  • Politika; yazılı, anlaşılabilir olmalı ve fonksiyonlarını kapsamlı bir şekilde sunmalıdır.
  • Organizasyona yönelik olarak yerleşmiş politikanın yaygınlığını ve kapsamlılığını temin etmek için hazırlıklar yapılmalıdır.
  • Politika, sağlam bir temele oturtulmalı, devlet politikası ve karşılaştırılabilir organizasyonlarla tutarlı olmalıdır.
  • Politika, kendi içinde organizasyonun belli genel amaç ve politikalarıyla tutarlı olmalıdır.
  • Özel personel politikaları, (kadrolaşma gelişme ve yönetim gibi) karşılıklı olarak destekleyici olmalıdır.
  • Politika, organizasyonun her kademesinde işçi temsilcileri ile yapılacak görüşmeleri de kapsayacak konsültasyonlar ve tartışmaların sonuçları üzerine oturtulmalıdır.