b2

Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Stratejik Planlama,
 • Tedarik Zinciri Modelleme ve Tasarım,
 • Envanter Yönetimi ve Taşımacılık,
 • Dağıtım Stratejisi bölümlerini kapsamaktadır.

Tedarik zinciri stratejisi geliştirme sürecinde genellikle temel bir model takip edilmektedir. Bu, müşterinin iş modelinin detaylı bir analizini içeren; pazarda bulunan hizmet ve ürün, müşteri ve tedarikçi profillerini kapsayan bir temele oturtulmaktadır. Bu analizin sonuçları önce sorunu anlamak için kullanılacak, daha sonra ilgili stratejiler ve çözümler geliştirilecektir.

Tedarik zinciri stratejisi sürekli değişim gösteren ve uygulama için zaman zaman zor görünebilen bir süreçtir. Bizim amacımız ise bu stratejinin uygulanabilecek şekilde Lojistik Sektörü ve ülkemize ait kavramları basitleştiren ve pratik çözümler üreten bir strateji olmasıdır.

Stratejik Planlama

Mevcut pazarda verimliliğin zorlandığı bu dönemde şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden değerlendirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Tedarik zincirinin geliştirilmesinde Stratejik Planlama özellikle önemli bir konu haline gelmiştir.

Sunduğumuz Stratejik Planlama hizmeti müşterilerimizin cevap aradığı sorularına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İlk akla gelen sorular;

 • Tedarik zincirim, hızla değişen pazarlara cevap verebilecek kadar çevik mi?
 • Tedarik zincirim değişimlere ve kesintilere karşı savunmasız mı?
 • Politik mi olmalı, doğal mı olmalı yoksa ekonomik mi olmalı?
 • Market içindeki davranış değişikliklerine karşı duyarlı mı?

Mesela, satış kanalları içinde internetin payının artması durumu tedarik zinciri içinde zorlayıcı yeni talepler oluşturmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Stratejik Planlama anahtar işlemleri içerir:

 • Lokasyonlar, Yatırımlar ve Maliyet Analizi
 • Operasyonel Gereksinimleri Tanımlama
Tedarik Zinciri Modelleme ve Tasarım

Tedarik zinciri modelleme hizmetlerimiz, müşterilerimiz gereksinim duydukları en etkin tedarik zinciri çözümleri için, ' yol haritasını' oluşturmalarına yardımcı olur. Gerekli verilerin toplaması ve analiz edilmesinden sonra, koordineli şekilde tedarik yolları ve yapının diğer detayları için bir temel geliştirilmesi sağlanır. Bu şekilde bir model elde edilir. Bunlar daha sonra iş içinde “pratik taleplere karşı test edilecektir.“

Prensip olarak bu kavram müşterimiz için en faydalı sonuca varmamızda bize yardımcı olmaktadır. İçerdiği "Anahtar" işlemler:

 • Ağ Analizi ve Modelleme
 • Optimizasyon ve Planlama
 • Stok Seviyelerini Analiz
 • Dış Kaynak Fırsatları Tanımlama
Envanter Yönetimi ve Taşımacılık

Günümüz koşullarında envanterin minimum stokla ve minimum kayıpla yönetilmesi, rekabet koşulları içerisinde hayati bir öneme sahiptir. Hangi ürün nerede, ne kadar zaman içinde, ne miktarda tüketilmektedir sorularının cevapları yanında bu ürünlerin tedarik süreçleri ve ömürleri gibi koşullarında belirlenmesi ile optimum maliyette envanterin hareket ettirilmesi gerekmektedir.

Belirlenen envanter yönetim prensipleri dahilinde ise taşıma tarafındaki model belirlenmektedir.

Bu noktada Ana Depo, Aktarma Depoları (X-D), Komple Taşıma ve Parsiyel Taşıma sitemleri envanter yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Dağıtım Stratejisi

Müşterimizin envanter yönetim sistemi dahilinde sipariş yönetimi ile dağıtım şekilleri oluşturmaktayız. Bu noktada ihtiyacı karşılayacak en uygun taşıma modelleri ile dağıtım stratejisini oluşturmaktayız.

Tabi ürünün hareketinin yanında müşteriye ulaşmak ve tahsilat gibi konularda müşterimizin bu stratejisini belirlememizde önemli rol oynamaktadır. LogisticSolutions olarak bu noktada Bölge Müdürlüğü, Distribütör, Bayi yapısını oluşturmasında yardımcı olmaktayız. Özellikle ürünün hareketinde müşteri yapısı, hedefleri ve market koşullarını bir araya getirdiğimiz analizlerimizle ürüne hangi noktada ne şekilde bir yapıda dağıtım yapılacağını belirlemekteyiz.

Özellikle gelişen tüketici davranışları sebebi ile ürüne göre dağıtım kanalları tespit edilmeside bu süreçte destek olduğumuz bir diğer konudur. Sıcak Satış, Zincir Satış, Internet Üzerinden Satış gibi satış kanalları oluşturulmasında bunların bilgi sistemleri alt yapılarının kurulmasında hizmetlerimizi vermekteyiz.