b2

İşletme Danışmanlığı

Yatırım, proje ve inşaat aşaması sona ermiş olup, işletmeye yeni başlayacak veya işletmeye başlamış olan tesislere ve diğer şirketlere verilecek hizmetlere “işletme danışmanlığı” denilir. İşletme danışmanlığı’nda en önemli maddeler şunlardır;
  • Yeni yapılanma - kadrolaşma
  • Yeniden yapılanma
  • Revizyon işlemleri
  • İyileştirme çalışmaları
  • Kaliteyi koruma

İşletme danışmanlığı, şirketlerdeki işletme prosedürleri ve iş hacimleri düşünülecek olursa, “2be” danışmanlık adı altında oluşturmuş olduğu bir çok maddeyi de doğrudan içine almaktadır (örneğin: halkla ilişkiler, ilan-reklam , teknik - teknolojik, ISO kalite belgesi, anlaşmazlık - uyuşmazlık, mali, hukuki, Taşeron sistemi v.b.)

Sizin İçin Yapacaklarımız

Tüm satınalma operasyonunu profesyonelce yönetmek ve düzenli bilgi akışını sağlamak

Tüm tedarikçi görüşmelerinin sonucunda oluşacak sözleşme, Firmanızın‘ nın onay ve imzası ile yürürlüğe girecek.

Firmanızın ve şubelerin satınalma ve/veya tüm satınalma yönetimine destek olmak (gıda ve gıda dışı, tekstil, ambalaj, demirbaş, lojistik vs.)

Şube kuruluş için ihtiyacı olan altyapı ve inşaat için tedarikçilerle anlaşma yaparak, fiyat ve vade avantajı sağlamak.(inşaat, makine, taşeron anlaşması gibi)

Miktarları birleştirmek suretiyle tedarikçi Ar-Ge’sinden ürün geliştirme desteği almak

Yapılacak anlaşmalarla aylık ve yıllık reklam ve ciro primleri oluşturmak ve alımları bir araya getirerek oluşturulacak satınalma gücüyle reklam bütçesi vs. oluşturulacak.

Ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu kontrol, etmek,denetlemek ve mağazalara bu standartlarda ürün girişini sağlamak gıda kodexlerini, ambalaj standartlarını,kanuni mevzuatlara uygun ürünlerin alımını sağlamak ve kontrol etmek

Firmanız için menü oluşturmada alternatifler bulmak

Gerektiğinde Firmanıza veya şubeler için en uygun şartlarda stoklama alanı için çözümler üretmek.