b2

Misyonumuz

 

Dengelerin her an değiştiği küresel ekonomi sisteminin, ticari başarısını sürekli kılmak isteyen şirketler, güvenilir, istikrarlı ve inovatif, iş ortağı ihtiyacı duymaktadır.

2be Danışmanlık olarak; satınalma ve tedarik zinciri yönetimi konularında firmanızla iş, çözüm ve başarı ortaklığı kurmayı hedeflemekteyiz.

2be’ nin temel ilkelerinden biri ürün ve hizmet kalitesinde süreklilik sağlamak; tedarik sürecinde yaşanabilecek potansiyel sıkıntıları öngörerek her zaman ihtiyacınızı karşılayacak alternatif çözümler sunmaktır.

Yurtiçi ve yurtdışında sahip olduğumuz know-how ve deneyimlerimiz, tedarik kabiliyetimiz ve sektöründe lider üretici firmalarla kurduğumuz netlog sayesinde müşterilerimize, kaliteli ve uluslararası standartlara uygun doğru ürünleri, en uygun şartlarda hizmet almalarını sağlamaktır.

Vizyonumuz

 

‘Sahip olduğumuz tecrübeyi, teknolojik ve yenilikçi çözümlerle sürekli gelişim ilkesi ışığında iş ortaklarımızın ihtiyaçlarıyla buluşturmak bildiğimizi paylaşmak;

Çünkü biz de bilginin paylaşıldıkça arttığına inananlardanız ve 1+1=3 bizce sadece sinerji ile mümkündür.’

Değerlerimiz


Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Adaylar ve tüm danışanlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

2be çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız, ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Danışan firmalarımızın bilgilerini; kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Aday ve Firma çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızdan , bu yöntemleri uygularız.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanında; danışan firmalarımıza, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Danışan Firmalarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, danışan firmalarımızın ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekleriz.

Rekabete Duyarlılığımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.